Spoštovani starši in učenci !

 

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2019/2020 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. V njej boste našli vse informacije o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si), zavihek nacionalno preverjanje znanja.

Koledar z datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli lahko najdete tudi na:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/Koledar/Koledar_OS_drugi_del_2019-20.pdf