Skoči na glavno vsebino

Uporaba e-učilnice

Uporaba računalnika je namenjena predvsem za:

 1. pisanje tekstovnega gradiva (dopisi, seminarske naloge ipd…),
 2. oblikovanje gradiva (tabele, preglednice, grafi ipd…), priprava predstavitev (Power Point), slikovno gradivo,
 3. dostop do storitev omrežja Internet (storitve in servisi javne uprave, e-poslovanje, izpolnjevanje obrazcev – z omejitvijo dostopa do določenih vsebin,
 4. uporabo elektronske pošte (e-mail),
 5. izpis gradiva (do 10 strani),
 6. optično čitanje dokumentov (skeniranje*) in
 7. shranjevanje podatkov na ustrezne medije (trdi disk, disketa, CD*).

OPOMBA: Čas za uporabo računalnika je omejen na 1 uro. Prednost imajo uporabniki, ki pripravljajo seminarske naloge, opravljajo storitev in servise javne uprave.

*mogoče le preko administratorskega računalnika na lokaciji in ob prisotnosti računalničarja.

Za nedopustno uporabo računalnika se šteje:

 1. izpis gradiva (print), ki presega 10 strani,
 2. ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino,
 3. masovno razpošiljanje verižnih elektronskih sporočil (SPAM)
 4. uporaba omrežja Internet za komercialne namene
 5. uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 6. prekomerna uporaba programske opreme za zabavo (igrice, ipd…)
 7. uporaba nelegalne programske opreme
 8. namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja in
 9. uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja

Ostala splošna obvestila

MID in šola si pridržujeta pravico do ustreznih ukrepov, če presodita, da so bila kršena pravila dopustne uporabe računalnika. Med ukrepe, ki jih izvrši pooblaščena oseba (računalničar na lokaciji), sodi onemogočanje dostopa oziroma odvzem pravice uporabe računalnika.

POMEMBNO:
Vse podatke (vaše izdelke) shranjujte IZKLJUČNO na strežnik.
Za PROTIVIRUSNO zaščito je poskrbljeno (strežnik in vsi lokalni računalniki).
V kolikor ste se znašli v težavah se obrnite na pooblaščeno osebo, ki bo poskušala odpraviti nastale težave in vam pomagati.

Dostopnost