Skoči na glavno vsebino

Poslanstvo in vizija

 

POSLANSTVO ŠOLE

 Osnovna šola Ivana Cankarja s podružnično šolo Cven in enoto vrtca otrokom in učencem ustvarja primerno in spodbudno okolje za razvoj in učenje, pridobivanje kakovostnega znanja ter optimalno razvijanje spretnosti, svoje osebnosti in talentov.

Šola s svojim delom zagotavlja uresničevanje ciljev vzgoje in izobraževanja, zapisanih v 2. členu Zakona o vrtcih, Zakona o osnovni šoli in Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

 

VIZIJA

Naša vizija je ustvariti takšno učno-vzgojno okolje, v katerem bodo učenci postali kritični in odgovorni soustvarjalci lastnega razvoja. Aktivna vključenost in sodelovanje učencev v vzgojno- izobraževalnem procesu naj v največji meri prebudi in spodbudi razvoj njihovih potencialov in moči za ustvarjalno, odgovorno in uspešno sodelovanje v družbi, vseživljenjsko učenje in obvladovanje izzivov, ki jih prinaša življenje. Želimo ustvariti pogoje za čim večjo individualizacijo poučevanja in prilagajanja dela individualnim potrebam vsakega posameznika.

 

Dostopnost