Skoči na glavno vsebino

Območje šole

OBMOČJE matične šole v Ljutomeru obsega šolsko zgradbo in športno dvorano, šolsko dvorišče in parkirne površine, zunanje športno igrišče, šolski vrt, zelenico in stopnišče do Vrazove ulice.

OBMOČJE podružnice Cven z vrtcem Cven obsega zgradbo šole in vrtca s telovadnico, zunanje otroško igrišče, zunanje športne površine in zelenice ter šolski vrt.

OBMOČJE podružnice Cvetka Golarja v Ljutomeru obsegazgradbo v Golarjevi ulici in zemljišče ob zgradbi, zunanje igrišče in športno igrišče Gimnazije F. Miklošiča, ki ga občasno uporabljamo za športno vzgojo.

Dostopnost