NPZ- 2020/2021

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

  1. 5. 2021 (torek) – SLJ 6.r., 9.r in 9.r (NIS)
  2. 5. 2021 (četrtek) – MAT 6.r., 9.r in 9.r (NIS)
  3. 5. 2021 (ponedeljek) – TJ 6.r., ŠPO 9.r in NAR 9.r (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9:30 uri oz. ob 10:00 za učenc s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo  v učilnici v kateri pišejo in počakajo pred vrati učilnice.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ  in pri svojih razrednikih.

Spoštovani starši in učenci !

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. V njej boste našli vse informacije o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si), zavihek nacionalno preverjanje znanja.

Koledar z datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli lahko najdete tudi na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Solski-koledar/2020_21/navodila_koledar_NPZ_2019.20.pdf