Spoštovani starši in učenci !

Sporočamo vam, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. V njej boste našli vse informacije o nacionalnem preverjanju znanja.

Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si), zavihek nacionalno preverjanje znanja.

Koledar z datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli lahko najdete tudi na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Solski-koledar/2020_21/navodila_koledar_NPZ_2019.20.pdf

NPZ – 2019/2020

NPZ SE V TEM ŠOLSKEM LETU NE IZVAJA

NPZ – 2018/2019

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

7. 5. 2019 (torek) – SLJ 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)

9. 5. 2019 (četrtek) – MAT 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)

13. 5. 2019 (ponedeljek) – TJ 6.r., LUM 9.r. in DRU 9.r. (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 10.00 za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.