1.) Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

2.) Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

3.) Evidenca o zaposlenih delavcih

4.) Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

5.) Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih morfoloških značilnosti učencev

6.) Zbirka podatkov i otrocih, vključenih v vrtec

7.) Zbirka podatkov o šolski prehrani učencev

8.) Evidenca o plači zaposlenega delavca

9.) Evidenca o poškodbah pri delu