Skoči na glavno vsebino

SVETOVNI DAN HRANE

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) z letošnjim sloganom »Voda je življenje, voda je hrana. Nihče ne sme biti pozabljen.« izpostavlja pomen vode, ki je bistvena za življenje na Zemlji. Voda pokriva večino zemeljske površine, sestavlja več kot dve tretjini našega telesa, proizvaja našo hrano in podpira preživetje. Toda ta dragoceni vir ni neskončen in ne smemo ga jemati kot samoumevnega. FAO zato ob letošnjem svetovnem dnevu hrane poziva k premišljenemu ter spoštljivemu ravnanju z vodo kot osnovo za življenje in hrano. Vsak posameznik bi se moral zavedati, da voda ni samoumevna dobrina. Tudi proizvodnja hrane in naša izbira živila namreč vplivata na odnose do vode. Z izbiranjem lokalne, sezonske in sveže hrane lahko vplivamo na zmanjševanje (u)porabe vode, prav tako je to mogoče z zmanjšanjem odpadne hrane oziroma ponovno uporabo le-te.

Danes 2,4 milijarde ljudi živi v državah, kjer primanjkuje vode. Kaj jemo in kako je hrana pridelana, vse to vpliva tudi na dragocen naravni vir – to je VODA. Razpoložljivost, odsotnost ali pomanjkanje vode je zaznamovalo celotno zgodovino človeštva in je še vedno eden najbolj perečih problemov. Ker naj bi svetovno prebivalstvo do leta 2050
doseglo več kot 9 milijard, vprašanje preprečevanja lakote in pomanjkanja vode še nikoli ni bilo bolj aktualno.

Vir: https://www.gov.si/novice/2023-10-13-16-oktober-je-svetovni-dan-hrane/ (15.10.2023)

Pomembno vlogo izobraževanja o prehranskih vsebinah in pomenu vode ima poleg družine tudi šola. V ta namen bodo učenci v naslednjih dneh ustvarjali v okviru pouka pri različnih predmetih ali izvedli dan dejavnosti na temo o hrani. Izdelovali bodo plakate, risbice, si ogledali videoposnetke…

Več informacij na temo aktualne problematike je dostopno na povezavah.
Zakaj je pitje tekočine, zlasti vode, za naše delovanje tako pomembno? Več o tem preberite na:
https://nijz.si/zivljenjski-slog/prehrana/svetovni-dan-hrane-2023/

Svetovni dan hrane 2023: Video sporočilo generalnega direktorja FAO
https://www.youtube.com/watch?v=GOxJvAoQmR8

VODA – PRAVA IZBIRA – videoposnetek NIJZ
https://www.youtube.com/watch?v=dqImrjUaUAk

VARČUJMO Z VODO – izobraževalni posnetek
https://www.youtube.com/watch?v=Rt2Jxj8i7rg

VODA – IZOBRAŽEVALNI POSNETEK
https://www.youtube.com/watch?v=xgQjwVcJf3E

VODA – krajši dokumentarni film
https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU

OSEM UKREPOV S KATERIMI VSI LAHKO VARČUJEMO Z VODO – VIDEO POSNETEK
https://www.youtube.com/watch?v=dh3OheS82x0&list=PLzp5NgJ2-dK4F5K1KaKdmEzH36I2131fu&index=1 

MKGP https://www.gov.si/novice/2023-10-13-16-oktober-je-svetovni-dan-hrane/


Darja Makoter

Dostopnost