Spoštovani starši, spodaj so navedeni ponudniki za nakup delovnih zvezkov in pripomočkov za naslednje šolsko leto:

OŠIC in POŠ Cven Kopija nova 
OŠIC  Mladinska knjiga
POŠ Cven  Mladinska knjiga

OŠIC SIM TIS in POŠ Cven SIM TIS