Dvanajst učencev  8. in 9. razreda se je v  šolskem letu 2021 / 2022 odločilo za sodelovanje na tekmovanju iz kemije za Preglovo priznanje, ki je potekalo na treh stopnjah.

Učenci Ivana Karolina Budna, Lara Holcman in Izak Škrobar so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Črenšovci.

IVANA KAROLINA in IZAK sta na tej stopnji tekmovanja osvojila bronasto Preglovo priznanje. Izak si je  tudi priboril možnost sodelovanja na državnem tekmovanju.

Na FKKT v Ljubljani, je 7. maja potekalo državno tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje. IZAK ŠKROBAR je pokazal ogromno kemijskega znanja in osvojil zlato Preglovo priznanje.

Mentorica: Milena Žibrat