SEZNAM POVEZAV

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), ki od lanskega leta deluje v ZD Murska Sobota (zloženka v priponki):

–          02 534 13 37 in cdzom@zd-ms.si

–          CDZOM izvaja tudi trening starševstva Neverjetna leta, ki je namenjen staršem otrok od 3.-8. leta starosti (zloženka v priponki).

Publikacije NIJZ na temo duševnega zdravja, ki so lahko v pomoč (e-gradivo je na voljo na povezavi v naslovu publikacije):

–       Jeriček Klanšček, H. in Bajt, M. (2015). Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem naredi učitelj: priročnik za učitelje in svetovalne delavce.Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

–       Bajt, M. (2017). Kako zmanjšati tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri otrocih – smernice za starše otrok med 6. in 11. letom starosti. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

–       Bajt, M. (2017). Kako zmanjšati tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj – smernice za starše najstnikov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

–       Tančič, A., Poštuvan, V. in Roškar, S. (2009). Spregovorimo o samomoru med mladimi.Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja.

–       Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričič, N., Sedlar Kobe, N. in Roškar S. (2019). Zorenje skozi To sem jaz (Priročnik za preventivno delo z mladostniki)Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

–       Hafner, A. (2018). Razumeti motnje hranjenja.Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

–       Štukovnik, V. in sod. (2020). Kako dobro spati v obdobju epidemije koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19)? Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Smernice,ki vam lahko pomagajo pri pogovoru z osebo v stiski:

–       PANIČNI NAPAD – Smernice za prvo psihološko pomoč – zloženka

–       DEPRESIJA – Smernice za prvo psihološko pomoč – zloženka

–       SAMOMORILNE MISLI IN VEDENJE – Smernice za prvo psihološko pomoč – zloženka

–       TVEGANO IN ŠKODLJIVO PITJE ALKOHOLA – Smernice za prvo psihološko pomoč – zloženka

Glede na trenutne razmere pa priporočamo tudi naslednje povezave:

Spletna stran NIJZ – Skrb za duševno zdravje v času širjenja koronavirusa

Zdrave šole – primeri dobrih praks (ideje, izkušnje, primeri nalog oz. vaj, motivacijskih pisem in različnih aktivnosti za delo z učenci na daljavo, ki so jih pripravile članice mreže Zdrave šole): https://www.nijz.si/sl/ucitelji-uciteljem-v-casu-covid-19

Portal NIJZ #tosemjazki je namenjenpromociji duševnega zdravja med mladimi, za mlade pa je na voljo tudi spletna svetovalnica.

Portal NIJZ ZDAJ. ZDRAVJE DANES ZA JUTRInudi informacije in nasvete o preventivnih pregledih ter zdravem načinu življenja za nosečnice, otroke in mladostnike, tudi v času epidemije.

V zvezi z različnimi aktivnostmi, vezanimi na zdravje in duševno zdravje (psihoedukativne delavnice), se lahko obrnete tudi na Centre za krepitev zdravja oz. Zdravstveno vzgojne centre:

Center za krepitev zdravja ZD Murska Sobota

Center za krepitev zdravja ZD Gornja Radgona

Zdravstveno vzgojni center ZD Ljutomer

Zdravstveno vzgojni center ZD Lendava

Priporočamo pa tudi spletne strani drugih organizacij, ki nudijo številne informacije o skrbi za duševno zdravje in o ravnanju v trenutnih razmerah:

– Svetovalni center za otroke, starše in mladostnike Ljubljana

https://www.scoms-lj.si/si/aktualno.html

– Svetovalni center za otroke, starše in mladostnike Maribor

Življenje s skrbmi in anksioznostjo v času globalne negotovosti

http://www.svet-center-mb.si/domov.html

– Društvo psihologov Slovenije

– Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v času epidemije covida-19 (Gradivo za vzgojno-izobraževalne ustanove v času postopnega odpiranja vrtcev in šol)

– Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo – ZOMP

– Pedagoška fakulteta UL

Halo, pomagajte! Priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo

– Center Janeza Levca Ljubljana, Izobraževalni center PIKA (gradiva za strokovno javnost in predavanja za starše)

https://icpika.si/za-starse-seminarji-predavanja-delavnice/

Seznam telefonskih kontaktov za nudenje psihološke podpore v času epidemije

https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

Anja Žurga

univ. dipl. psih.

Nacionalni promotor zdravja

Arhitekta Novaka 2/b

SI-9000 Murska Sobota

t +386 41 454 875

anja.zurga@nijz.si

www.nijz.si