Po več kot dveh mesecih poletnih počitnic, šole končno ponovno odpirajo svoja vrata za vse učence po priporočilih NIJZ in »modelu B«, z dodatnimi pravili glede nošenja mask (za vse učence v skupnih prostorih, prvi tovrsten sklep NIJZ, 28.8.2020).

Veljajo načrtovani urniki.

Ker del omejitev zaradi zmanjševanja možnosti okužb z novim koronavirusom in bolezni Covid-19, še velja, se držimo še predvidenih ukrepov, ki so na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti,
 • po možnosti brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja in doslednost pri umivanju rok,
 • pouk praviloma v matičnih učilnicah,
 • ni prehajanja učencev med učilnicami (razen po urniku -pri izbirnih predmetih in specializiranih učilnicah),
 • malica v matičnih učilnicah, mize se čistijo pred in po prehranjevanju, umivanje rok pred in po malici,
 • maske za otroke stare nad 12 let (uporabijo lahko svoje ali jih dobijo pri vhodu v šolo), ki jih uporabljajo izven učilnic predstavljajo priporočeno zaščito sebe in drugih, ko ni možno zagotavljanje razdalje več kot 1,5m, se pravi od 6. razreda dalje,
 • ob petkih, ko nas NIJZ obvesti o spremembi Priporočil za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (in veljajo praviloma od ponedeljka do nedelje) se držimo novih priporočil: v obdobju od 1. 9. do 4. 9. 2020 omenjeno Priporočilo opredeljuje, da je tudi za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.
 • prosimo starše, da za svoje otroke, predvsem 1. teden, preskrbijo primerne, varne, morebiti celo pralne obrazne maske in otroke poučijo o pravilnem ravnanju z maskami. Pred vstopom v šolsko zgradbo si jo otroci naj pravilno namestijo in ves čas z njo pravilno ravnajo. Šola se bo trudila z nabavo mask, a je to za nas pri čez 400 otroki dnevno velik finančni zalogaj.

1. september 2020:

Učenci 1. razreda v šolo pridejo s svojimi starši skozi glavni vhod z dvoriščne strani:

 • 1.A ob 8.30,
 • 1.B ob 9.15,

in gredo v šolsko jedilnico. Pozneje gredo učenci z učitelji v razrede. Starši pridejo po svoje otroke pred šolo ob dogovorjeni uri.

Vsi starši in prvošolčki, ta dan uporabijo svoje obrazne maske.

Učenci 2. razreda (s starši) in starejši učenci (do 9. razreda) se zberejo pred šolo PRVI DAN ob 8:00, na šolskem dvorišču, pri razrednikih.

2. september 2020 in dalje:

Učence 1. razreda pripeljejo na šolsko dvorišče starši pred mali vhod, kjer jih prevzamejo njihovi razredniki. Tudi po pouku po otroke pridejo starši ob dogovorjeni uri in pokličejo na dogovorjeno telefonsko številko.

Učenci 2. razreda gredo skozi mali vhod samostojno v smeri garderob, se samostojno preobujejo in preoblečejo in gredo v svoje učilnice. Tudi po pouku po otroke pridejo starši ob dogovorjeni uri in pokličejo na dogovorjeno telefonsko številko.

Učenci od 3. razreda dalje: učenci gredo skozi enega od glavnih vhodov in gredo proti garderobam, kjer se nemudoma preobujejo, preoblečejo in gredo v smeri svojih (matičnih ali specializiranih učilnic), po urniku. Po pouku obratno.

Dodatna navodila:

 • učenci so večinoma v matičnih učilnicah,
 • vrednejših in vrednih stvari si naj ne nosijo v šolo, kakšne instrumente (ali kaj drugega, npr. če nujno potrebujejo mobilni telefon), naj za čas šole deponirajo v računovodstvu, šola za stvari v torbah ne more skrbeti,
 • Učenci s seboj v šolo, dnevno prinašajo:
 • svoje običajne šolske potrebščine in pripomočke za posamezni dan in po urniku,
 • šolske copate, več obleke, ker se bodo učilnice mnogo zračile,
 • vodo od doma v plastenki.

ZBIRANJE PRED VSTOPOM V ŠOLO

Vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi oz. dogovoru z razrednikom ali v tajništvu ali pri vodstvu šole in z lastno osebno zaščitno opremo. Vedno se držimo priporočene oddaljenosti od drugih staršev in otrok.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO (MATIČNA ŠOLA)

Prihod otrok v šolo: ne prej kot ob 7.15h, prej bo šola zaprta (razen za udeležence JV).

Učenci vstopajo samostojno in posamično skozi vse tri vhode:

 • 1., 2. in 3. razred: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani.
 • 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred: po potrebi uporabljajo enega od obeh vhodov v novi del stavbe.

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo mirno in samostojno: od vhoda do garderob, do učilnic, do stranišča in na kosilo v jedilnico ter nazaj.
 2. Ne dotikamo se ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držijo se talnih oznak, večinoma je pot prilagojena poti v jedilnico (in iz nje), torej »po levi strani«.
 4. Kosilo bo v jedilnici po časovno prilagojenih terminih, posebej je treba upoštevati že znana pravila (higiena rok, kašlja, medsebojno oddaljenost, talne oznake,…).

TALNE OZNAKE

 1. rumene puščice označujejo SMER hoje,
 2. na RDEČIH ČRTAH se učenci zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

Branko Meznarič, ravnatelj