Postopno odpiranje šol po pandemiji COVID-19 v Sloveniji,

z dnem 3. junij 2020

OBVESTILO za 6., 7. in 8. razrede (in druge)

Po več kot dveh mesecih zaradi pandemije zaprtih šol v Sloveniji, šole končno ponovno odpirajo svoja vrata tudi za učence 6., 7. in 8. razredov.

Veljal bo urniku, ki je veljal do pandemije.

Ker del omejitev zaradi zmanjševanja možnosti okužb z novim koronavirusom in bolezni Covid-19, še velja, se držimo še predvidenih ukrepov, ki so na kratko:

 • varnostna razdalja 1,5 do 2 m medsebojne oddaljenosti,
 • brez medsebojnega dotikanja,
 • brez izmenjevanja gradiv in pripomočkov,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja in doslednost pri umivanju rok,
 • oddelki tako, kot pred pandemijo, s poudarkom na čim večji medsebojni razdalji v posameznih razredih,
 • pouk v matičnih učilnicah s sedežnim redom učencev,
 • ni prehajanja učencev med razredi (razen pri predvsem izbirnih predmetih),
 • malica v matičnih učilnicah, mize se čistijo pred in po prehranjevanju, umivanje rok pred in po malici,
 • maske za otroke stare nad 12 let (uporabijo lahko svoje ali jih dobijo jih pri vhodu v šolo), ki jih uporabljajo izven učilnic predstavljajo dobro zaščito sebe in drugih, ko ni možno zagotavljanje razdalje več kot 1,5m, se pravi od 6. razreda dalje.

Učenci 6. in 7. in 8. razreda v šolo PRVI DAN prinesejo :

 • s strani staršev izpolnjeno in podpisano IZJAVO z datumom sreda, 3. 6. 2020, ki jo oddajo razredniku (ali drugemu učitelju 1. šolsko uro),
 • svoje običajne šolske potrebščine in pripomočke,
 • več obleke, ker se bodo učilnice mnogo zračile,
 • vodo od doma v plastenki.

Dodatna navodila:

 • od srede, 3. 6. 2020 dalje pridejo učenci od 4. razreda dalje v razrede v čevljih, v matičnem razredu v vrečko dajo svoje čevlje in si obujejo šolske copate. Vrečka se ves čas drži torbe. Samo prvi dan si prinesejo tudi vrečko za obutev (za čevlje oz. šolske copate). Pri prihodu v šolo, pred vhodnimi vrati in za vhodnimi vrati si še majčkeno bolj očistijo čevlje,
 • 6., 7. in 8.razredi v sredo pridejo v šolo s torbami s šolskimi potrebščinami od doma, mimo garderobe v matične učilnice (kje je katera, razredniki vedo in sporočijo staršem učencev). V 1. šol.uri gredo po učiteljevih navodilih po preostale reči v garderobe (učbeniki, zvezki, pripomočki) po določenem vrstnem redu, na 5 minut od 7.35h naprej: 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b,
 • uporaba MASK za 12 in več let stare otroke je s strani NIJZ priporočena, se pravi obvezna na hodnikih, skupnih prostorih (…), razen pri pouku v učilnicah in pri kosilu,
 • od srede, 3. 6. 2020 ne uporabljajo garderob nobeni učenci od 4. do 9. razreda. V torek, zadnjo uro si 4., 5. in 9. razredi odnesejo vse stvari za pouk iz omaric v svojih torbah v matične razrede, torbe imajo stacionirane in zložene ves čas predvsem ob zadnji steni učilnice ali na/ob omaricah ob stenah ob hodnikih (čiščenje svojih omaric še sledi -v zadnjih dneh šole),
 • torbe so vedno zložene (prislonjene ob steno) in zaprte (zadrge, zaponke…), pripete so tudi vrečke za obutev, ven si vzamejo le stvari za tekočo uro in jih tja tudi pospravijo,
 • vrednejših in vrednih stvari si naj ne nosijo v šolo, kakšne instrumente (ali kaj drugega, npr. če nujno potrebujejo mobilni telefon), naj za čas šole deponirajo v računovodstvu, šola za stvari v torbah ne more skrbeti,
 • varnostnica (ali če je bližje, čistilka) bo zaklepala učilnice ob zapustitvi učencev posameznega matičnega razreda (ali ob prihodu odklepala), reditelji jo o tem sproti, tekoče obveščajo,
 • obleke od prihoda si odložijo na svoje stole v razredih ali jih imajo (večino časa) pod mizo.

V šolo ne nosijo nobenih drugih predmetov.

Iz šole domov ne nosijo nobenih reči (razen nujne obleke).

ZBIRANJE PRED VSTOPOM V ŠOLO

Vstop v šolo staršem ali drugim osebam ni dovoljen. Izjemoma je mogoč le po predhodni najavi oz. dogovoru in z lastno osebno zaščitno opremo. Vedno se držimo priporočene oddaljenosti od drugih staršev in otrok.

VSTOP UČENCEV V ŠOLO (MATIČNA ŠOLA)

Prihod otrok v šolo: ob 7.20, prej bo šola zaklenjena (razen za udeležence JV).

Učenci vstopajo samostojno in posamično skozi vse tri vhode a ločeno po razredih:

 • 1. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani.
 • 2. RAZRED: v varni razdalji počakajo pred običajnim »malim vhodom«, z dvoriščne strani.
 • 3. RAZRED: v varni razdalji počakajo na stopnicah pred vhodom z mestne strani.
 • 4., 5., 6., 7., 8. RAZRED: po potrebi uporabljajo enega od obeh vhodov v novi del stavbe.

SPLOŠNA PRAVILA V ŠOLI

 1. Učenci hodijo samostojno: od vhoda do garderob in do učilnic, do stranišča in nazaj.
 2. Ne dotikamo se ljudi in lastnine drugih.
 3. Pot: držijo se talnih oznak.
 4. Kosilo bo v jedilnici po časovno prilagojenih terminih, posebej je treba upoštevati že znana pravila (higiena rok, kašlja, medsebojno oddaljenost, talne oznake,…).

TALNE OZNAKE

  1. rumena označuje ŠIRINO POTI v določeni smeri (koridorja) in se je praviloma ne prestopa (oz. koridorja ne zapušča),
  2. puščice označujejo SMER hoje,
  3. na RDEČIH ČRTAH se zaustavljajo, saj označujejo priporočeno oddaljenost od druge črte (in drugega učenca).

Izjava staršev-pred-vstop-otr-v-šolo_3.6.2020

Dodatna-opred-zdrav-omej-za-otr-v-casu-zaklj-epidemije_RSK-za-pediatrijo

Branko Meznarič, ravnatelj