Spoštovani starši!

Zaradi razglašene epidemije bodo v ponedeljek, 16. 3. 2020, zaprla vrata praviloma vse šole in vrtci v Sloveniji. Na šoli pričakujemo navodila ustreznih resorskih institucij in MIZŠ, o katerih vas bomo sproti obveščali (tudi preko šolske spletne strani).
V petek, 13. 3. 2020, bomo izvajali pouk v skladu s priporočili, v kolikor pa imate možnost varstva za otroke, lahko ostanejo doma, odsotnost sporočite razrednikom (tokrat bo to sočasno tudi odjava prehrane).
(Povzeto po https://www.gov.si/novice/2020-03-12-v-sloveniji-bo-razglasena-epidemija-vrtci-in-sole-se-zacasno-zaprejo/ )