Obvestilo
V ponedelje, 25. novembra 2019,  bo na pobudo strokovnjakov na posvetu Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu vseslovenska akcija EN DAN V ŠOLI IN DOMA  BREZ TELEFONA.
Na ta dan lahko otroci, mladostniki in odrasli preverimo svoj odnos do pametnih telefonov in  razmislimo, ali lahko zmanjšamo njihovo  pretirano uporabo, ter se tako zavarujemo pred negativnimi posledicami zlorab sodobnih digitalnih tehnologij.
Bodimo v koraku s časom in si pridobimo več znanja glede uporabe sodobnih tehnologij; seznanimo se z dobrimi in s slabimi vidiki njihove uporabe.