NPZ – 2018/2019

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE

POMEMBNI DATUMI:

7. 5. 2019 (torek) – SLJ 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)

9. 5. 2019 (četrtek) – MAT 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)

13. 5. 2019 (ponedeljek) – TJ 6.r., LUM 9.r. in DRU 9.r. (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 10.00 za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.