POMEMBNI DATUMI:

4. 5. 2017 (četrtek) – SLJ 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS),

8.5. 2017 (ponedeljek) – MAT 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS),

10. 5. 2017 (sreda) – TJ 6.r., ŠPO 9.r. in DRU 9.r. (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 9.45  za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.