ŠOLSKO TEKOMOVANJE IZ MATEMATIKE-PANGEA- 1.krog,

bo 21. marca med 8.00 in 11.00 uro za učence 5.,6.,7., in 8.razreda

Kaj je Pangea tekmovanje?

Pangea je mednarodno neprofitno tekmovanje v matematiki. Glavni cilj tekmovanja je spodbujanje učencev za matematiko. S tem namenom so akademiki, šole, poslovneži in javne institucije združili skupne moči in vzpostavili Pangea center v Nemčiji. Zatem je tekmovanje postalo mednarodno.

Za več informacij o Pangea centru v Nemčiji lahko obiščete spletno stran: http://pangea-wettbewerb.de

V Sloveniji je organizator tekmovanja Društvo Medkulturni dialog.

Društvo medkulturni dialog je bilo ustanovljeno leta 2007 s strani turških in slovenskih intelektualcev, znastvenikov in prostovoljcev.

Cilj društva je izboljšati dialog med ljudmi in kulturami z namenom, da bi dosegli družbene in osebne vrednote ter da bi zgradili primerno okolje za različne kulture, poklice, ideje in specifičnosti, kjer bodo strokovnjaki iz različnih poklicev, narodnosti in kultur imeli možnost deliti svoje izkušnje.

Cilj Pangea tekmovanja.

Matematika je ključno področje šolskega izobraževanja. Na žalost se jo je po mnenju mnogih težko naučiti.

Mnogi učenci ne zaupajo svojim spretnostim in posledično zapustijo matematiko.
Cilj Pangea tekmovanja je spodbuditi vse udeležence za matematiko. To dosežemo že s samo vsebino testov, kjer je približno polovica nalog za učence v prvem krogu preprosto zasnovana za reševanje.

Na ta način spodbudimo samospoštovanje v tistih učencih s slabšimi rezultati in jim vlijemo zaupanje v lastne sposobnosti, obenem pa te sposobnosti okrepimo pri bolj nadarjenih učencih.

Nič ne motivira bolje kot uspeh.

Vodja tekmovanja: Marta Kolbl