EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je letos potekal pod sloganom PAMETNA MOBILNOST ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST. Raziskave namreč jasno kažejo, da imajo mesta, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost, opazno ekonomsko prednost. Vrednost nepremičnin v mestih z dobro kolesarsko infrastrukturo in učinkovitim javnim prevozov je, denimo, višja. Otroci, ki gredo v šolo peš ali s kolesom, dosegajo boljše rezultate. Zaposleni pešci in kolesarji v povprečju delajo učinkoviteje od voznikov avtomobilov, gredo manjkrat k zdravniku in manj časa preživijo na bolniški. Vse to ima pozitiven vpliv na ekonomski položaj lokalne skupnosti, k čemur lahko prispeva prav vsak izmed nas. In tudi učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer so skupaj s podružnico Cvetko Golar obeležili ta dan.

Marjeta Kuhar